facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Rozwiązania chmurowe

INFORSYSTEM dostarcza naszym Klientom rozwiązania chmurowe (cloud computing). Korzystając z proponowanej przez nas infrastruktury, Klient nie ponosi kosztów związanych z licencjami, utrzymaniem serwerów, zasilaniem itp. Należy pamiętać też o tym, że proponowane usługi mają gwarancje dostępności ponad 99,9 co byłoby trudne i kosztowne do zapewnienia budując lokalną infrastrukturę.  Rozwiązania które proponujemy są w pełni bezpieczne oraz zarządzalne przez Klienta.

Niewątpliwe zalety Cloud Computing:

Nasi Klienci:
slid1