Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Outsourcing IT

INFORSYSTEM świadczy autorską usługę WIWO – Wsparcie Informatyczne w Organizacji. Usługa zapewnia ciągłość działania infrastruktury IT  w modelu outsourcingowym. Wykorzystujemy efekty ekonomii skali i zakresu dzięki czemu jesteśmy w stanie dużo szybciej reagować proaktywnie na rozwój technik informacyjnych.

Innowacyjna usługa outsourcingowa WIWO, oferowana przez INFORSYSTEM zakłada m.in:

  • zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności,
  • umożliwienie firmie skoncentrowania się na działalności kluczowej,
  • optymalizacje i zredukowanie kosztów IT poprzez szybsze i zdecydowanie bardziej ekonomiczne wdrażanie nowych rozwiązań,
  • przeniesienie jak największej liczby procesów do chmury co w znacznym stopniu pozwoli zredukować koszty utrzymywania środowiska IT,
  • zredukowanie kosztów związanych z zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry IT,
  • przerzucenie na dostawcę większość ryzyka technicznego.

Proces współpracy

prezentacja1

Za pomocą działań outsourcingowych możesz realizować różne cele przedsiębiorstwa, przede wszystkim cele strategiczne. Dzięki zastosowaniu outsourcingu m.in. w obszarze IT możesz zwiększyć swobodę działania firmy oraz zdecydowanie skrócić czas wdrożenia nowych rozwiązań. Zwiększysz w ten sposób efektywność i skuteczność. Firma stanie się bardziej elastyczna i szybciej dostosuje się do otoczenia.

Zalety dzięki którym warto zainteresować się outsourcingiem IT:

  • wzrastające koszty zasobów IT,
  • wysokie koszty utrzymania kadry IT,
  • konieczność ciągłego dostosowywania środowiska IT do najnowszych technologii,
  • szybko zmieniające się otoczenie biznesowe.

outsourcingOdpowiadamy na potrzeby Twojego biznesu. Dzięki dokładnemu zrozumieniu procesów zachodzących w organizacjach naszych Klientów, potrafimy przełożyć potrzeby biznesowe na rozwiązania informatyczne. W ten sposób pomagamy w budowaniu wartości przedsiębiorstwa i podnosimy jego konkurencyjność.

Nasi Klienci:
slid1